Kancelaria Adwokacka

Ewa Kamińska - Karmiris

Adwokat Kraków

Specjalizacje

Prawo karne

 • obrona w sprawach karnych; 
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych; 
 • prywatne akty oskarżenia; 
 • subsydiarne akty oskarżenia.

Prawo rodzinne

 • rozwód i separacja;
 • alimenty i uchylenie alimentów;
 • podział majątku wspólnego;
 • władza rodzicielska;
 • uregulowanie kontaktów;
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa.

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę,
 • odszkodowania, zadośćuczynienia (m.in. wypadki komunikacyjne, błędy medyczne);
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych;
 • sprawy spadkowe (m.in. stwierdzenie nabycia, dział spadku, zachowek);
 • prawo zobowiązań / prawo umów;
 • nieruchomości, własność i prawa rzeczowe.

Prawo administracyjne

 • reprezentacja przed organami i sądami administracyjnymi;
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów administracyjnych;
 • sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych;
 • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prawo gospodarcze

 • obsługa prawna przedsiębiorców;
 • spory sądowe i pozasądowe pomiędzy przedsiębiorcami;
 • rejestracja spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów;
 • przekształcenia spółek;
 • sporządzanie i negocjowanie umów.

Prawo pracy

 • spory dotyczące stosunku pracy 
 • spory i sprawy związane z finansami w ramach stosunku pracy;
 • odszkodowania za wypadki przy pracy;
 • odwołania od decyzji ZUS.

 

Oferta

Kancelaria ma elastyczny sposób ustalenia wynagrodzenia za pomoc prawną i jest ono ustalane każdorazowo indywidualnie z Klientem po zapoznaniu się ze zleconą sprawą. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od wymaganego nakładu pracy, wartości przedmiotu sprawy oraz stopnia skomplikowania zagadnienia.

Zasady wynagrodzenia za usługi są dostosowane do potrzeb Klientów oraz rodzaju zlecenia. Każda sprawa jest wyceniana indywidualnie, a szczegóły współpracy są omawiane podczas pierwszego spotkania z Klientem. Zapewniona jest jasna i przejrzysta informacja o wysokości kosztów związanych z prowadzeniem powierzonych spraw.

Proponujemy Państwu możliwości rozliczenia:

W określonych sytuacjach istnieje możliwość rozłożenia honorarium na raty.

Płatność przyjmowana jest w gotówce lub przelewem.