Kancelaria Adwokacka

Ewa Kamińska - Karmiris

Adwokat Kraków

Adwokat Ewa Kamińska - Karmiris

Założycielka kancelarEwa Kamińskaii, członek  Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie obroniła pracę magisterską w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej pod kierunkiem Prof. dr hab. Ewy Nowińskiej.

Ukończyła studia podyplomowe „Prawo medyczne i bioetyka” w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Mediator, wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.

Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach w Krakowie i Warszawie.

Biegle włada językiem angielskim.